Неможливо правильно правити світом без Бога і Біблії.

Джордж Вашингтон